english

Przewodnik dla użytkowników ECTS

Logo ECTS

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) to zorientowany na studenta system transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych oparty na przejrzystości procesu i efektów kształcenia. Jego celem jest ułatwianie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji kwalifikacji, a także mobilności studentów.

Punkty ECTS odzwierciedlają nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych w programie efektów kształcenia, czyli tego co student powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić zrobić po pomyślnym zakończeniu procesu kształcenia. Jeden punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta. Punkty są przyznawane studentom po zaliczeniu zajęć ujętych w programie studiów.

Więcej informacji można znaleźć w >Przewodniku dla użytkowników ECTS.
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski